______________________________________________________

מהי אמונה טפלה?

______________________________________________________

אמונה תפלה או אמונה טפלה היא אמונה שאין לה יסוד.
במשך אלפי שנים היו תופעות ומאורעות מוזרים ומסתוריים מטרידים את מחשבתו של האדם או מטילים עליו אימה.
הרבה
שנים חלפו עד אשר למד האדם להכיר את העולם הסובב אותו.
האדם הקדמון האמין כי תופעות הטבע נגרמות על ידי כוחות טובים או רעים, ואפשר לעכב בעד הרע
אם ימצא הכוח הנגדי שיניאו מלפעול.
כך נוצרו כל מיני אמונות בכוחות משונים ואלה הן האמונות התפלות.
החשיבה המדעית מבטלת את האמונות התפלות. לאחר תצפיות ממושכות והסקת מסקנות
בדרך ההיגיון, טוען כיום המדע, כי לכל תופעה בטבע יש גם גורם טבעי,
וידיעת חוקי הטבע מסייעת להסביר אותה.
כיום יודעים רוב בני האדם את ערכה של החשיבה המדעית,
אך למרות זאת, עדיין שורדות להן האמונות תפלות.

______________________________________________________